Aktuality /

Bioenergia Karpát - najbližšie podujatia

V rámci projektu Bioenergia Karpát sa v najbližších mesiacoch uskutoční 5 podujatí:

 

Medzi cieľové skupiny projektu Bioenergia Karpát patria potenciálni spotrebitelia energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov, užívatelia a a producenti zariadení v rámci obnoviteľnej energetiky (najmä prevádzkovatelia škôl, administratívnych budov, domovov sociálnych služieb, nemocníc; firmy zamerané na výrobu, inštaláciu a servis napr. kotlov na biomasu, slnečných kolektorov, fotovoltaických článkov, tepelných čerpadiel, bioplynových staníc, ale aj napr. výrobcovia brikiet, resp. peliet).

 

Jednotlivci zastupujúci cieľové skupiny projektu sa môžu zúčastniť podujatí v rámci projektu, výdavky spojené s ich účasťou na podujatiach sú pokryté v rámci projektu Bioenergia Karpát (z fondov Európskej únie cez Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajiny).