Aktuality /

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie na tému sociálna ekonomika

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. zorganizovala informačné stretnutie o aktuálnych možnostiach v oblasti sociálnej ekonomiky spojené s prezentáciou príkladov dobrej praxe.


Informačné stretnutie sa uskutočnilo dňa 12.12.2018 v priestoroch Gemerského osvetového strediska, Betliarska 8, Rožňava

Stretnutie bolo organizované v rámci projektu financovaného Úradom vlády SR a poskytlo základné informácie o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o sociálnom poľnohospodárstve na Slovensku.


Program podujatia

 
9:30
Privítanie účastníkov a predstavenie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR) a vzájomné predstavenie sa.

Henrieta Kiraľvargová, projektová manažérka ARR
9:45
Predstavenie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch - kto sú subjekty sociálnej ekonomiky, čo je sociálny podnik, priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, druhy registrovaných sociálnych podnikov. Možnosti získania finančnej a nefinančnej podpory

10:25 
Podstata - účel a ciele sociálneho podnikania a spôsob jeho prípravy a spustenia
Príklady dobrej praxe v SR (napr. Spišský Hrhov a iné)

11:25
Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

11:45
Predstavenie projektu ELDORA (Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí), ktorý je zameraný na sociálne podnikanie

12:00
Predstavenie projektu InnoSchool

Martin Dujčák, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach 
12:15
Diskusia na tému identifikácie subjektov, ktoré majú záujem založiť sociálny podnik
 
Ján Dzurdženík, projektový manažér ARR
12:30
Presun na obed
 
 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja