Aktuality /

Prvý spoločný tréning na tému: Zmeny okolo nás a úvod do strategického plánovania

Koncom týždňa, 6 . - 7. decembra 2018, sa uskutoční prvý z bloku tématických tréningov v oblasti strategického plánovania, prípravy a realizácie projektov

Tento dvojdenný tréning je organizovaný v rámci projektu pod záštitou SlovakAid a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu s názvom: Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod.

Tréningový program je zameraný na zvýšenie úrovne vedomostí zástupcov samosprávy mesta Užhorod a zástupcov mimovládnych organizácií (neziskové organizácie a občianske združenie pôsobiace na území mesta) v oblasti strategického plánovania, čím by sa malo prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery.