Aktuality /

Seminár o sociálnej ekonomike

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Vás pozýva na informačné stretnutie s názvom Zvyšovanie povedomia a informovanosti o sociálnej ekonomike a prezentácia príkladov dobrej praxe.

Dovoľujeme si pozvať Vás na informačné stretnutie o sociálnej ekonomike, ktoré sa uskutoční


dňa 22.11.2018 v zasadačke Mestského úradu v Gelnici (Banícke námestie č. 4),  

v čase od 9:30 – 12:30  


 
Stretnutie je organizované v rámci projektu financovaného Úradom vlády SR.
 
Na podujatí vystúpia 
 
- riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- experti Regionálneho centra sociálnej ekonomiky
- experti Národného podnikateľského centra a 
- bývalý splnomocnenec vlády pre Rómske komunity Miroslav Pollák
 
Prezentácie zo stretnutia nájdete tu:
Miroslav Pollák
Karolína Bortáková
Janette Korlová
Henrieta Kiraľvargová
 
Program
 
9:30 – 9:45
Privítanie účastníkov a predstavenie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a vzájomné predstavenie sa  
Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
9:45 – 10:45
Podstata - účel a ciele sociálneho podnikania a spôsob jeho prípravy a spustenia
Príklady dobrej praxe v SR (napr. Spišský Hrhov a iné)
Miroslav Pollák
10:45 – 11:00
Prestávka
11:00 – 12:00
Predstavenie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch - kto sú subjekty sociálnej ekonomiky, čo je sociálny podnik, priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, druhy registrovaných sociálnych podnikov
Možnosti získania finančnej a nefinančnej podpory
Ing. Ingrid Ujváriová - riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Karolína Bortáková, manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky
12:00 – 12:15
Národné podnikateľské centrum v regiónoch - NPC Košice
Ing. Janette Korlová
12:15 – 12:30
Predstavenie projektu ELDORA (Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí), ktorý je zameraný na sociálne podnikanie
Henrieta Kiraľvargová, projektová manažérka ARR
12:30
Presun na obed
 
 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“