Aktuality /

Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy

V pondelok, 30.4.2012 sa uskutočnil seminár k projektu Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy.

Súčasťou stretnutia boli prezentácie a diskusia na tému energetickej efektívnosti, konkrétne sa rozoberali témy:

- návratnosť investícií do úsporných svietidiel

- výdavky a efekty zateplenia bytovky v Turni nad Bodvou

- ekonomika zmeny palivovej základne na strednej škole v Moldave nad Bodvou

- investičná náročnosť vlastnoručne vyrobeného kolektora na výrobu teplej vody v domácnosti (fungovanie kolektora bolo predvedené priamo v priestoroch konania seminára)

- Dohovor starostov a primátorov o zvyšovaní energetickej efektívnosti a o znižovaní emisií oxidu uhličitého

- projekt Bioenergia Karpát - najmä harmonogram podujatí a možnosť participácie na aktivitách projektu

Semináru sa zúčastnili najmä obyvatelia Turne nad Bodvou, ktorí sa v rámci projektu "Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy" mohli zúčastniť aj žrebovania o úsporné žiarivky.