Aktuality /

Získajte zdarma tréning pre inovatívne organizácie

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice organizuje v rámci projektu ROSIE - Interreg Central Europe bezplatný tréning v oblasti zavádzania zodpovedných inovácií

Buďte jednou z prvých organizácií na Slovensku, ktoré môžu profitovať z uplatňovania nového inovačného manažmentu.

 

Čo sa zapojením sa do programu dozviete? 

 

Čo je potrebné spraviť?

Venujte 10 minút vyplneniu sebahodnotiaceho dotazníka firmy zameraného na zavádzanie inovácií.

Z prihlásených vyberieme 5 firiem s najväčším potenciálom a motiváciou aplikovať metódy zodpovedných inovácií v praxi. 

 

Dotazník nájdete tu: http://www.zodpovedneinovacie.arr.sk/otestuj-sa./
Termín na odoslanie: 30. september 
Viac informácií o projekte ROSIE: http://www.zodpovedneinovacie.arr.sk/ 

 

 

SLEDUJTE NÁS NA: 

Web page: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: @RosieProjectRRI

LinkedIn: www.linkedin.com/groups/13551279

Twitter: #RosieRRI