Aktuality /

Na ceste k regionálnym akčným plánom

Projekt LAST MILE sa usiluje o začatie dialógu o politikách týkajúcich sa uľahčenia flexibilných služieb mobility v zúčastnených regiónoch a poskytovanie politických odporúčaní pre širšie európske publikum.

Projekt LAST MILE sa usiluje o začatie dialógu o politikách týkajúcich sa uľahčenia flexibilných služieb mobility v zúčastnených regiónoch a poskytovanie politických odporúčaní pre širšie európske publikum. Z tohto dôvodu sú stretnutia na výmenu politiky neoddeliteľnou súčasťou projektu. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. pozvala všetkých partnerov projektu LAST MILE a členov ich miestnych zainteresovaných strán na 6. projektové stretnutie. Toto stretnutie sa uskutočnilo 4. - 7. júna 2018 v Košiciach a Národnom parku Slovenský raj.

Teraz v poslednom polroku výmennej fázy je príprava regionálnych akčných plánov v plnom prúde. Počas stretnutia každý z partnerov prezentoval ostatným návrh svojho akčného plánu. Väčšina prezentovaných aktivít je celkom odlišná, niektoré aktivity vykazujú silné analógie s navštívenými dobrými príkladmi. V Katalánsku predpokladajú realizáciu spustenia ponuky zdieľania áut v Pyrenejach, podobne ako systém FLUGS navštívený vo Východnom Tirolsku. Partner z Westpomeranského vojvodstva chce vytvoriť stolovú hru, podobne ako to odznelo v prezentácii Davida Everada z centra mobility v Luxemburgu. Hostia tejto študijnej návštevy boli inšpirovaní rýchlou sezónnou autobusovou linkou vo Varne, ktorá povedie k vytvoreniu podobnej autobusovej linky v Národnom parku Slovenský raj. 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. aktivity regionálneho akčného plánu zamerala na mobilitu v Národnom parku Slovenský raj. Účastníci 6. stretnutia projektu boli konfrontovaní s niektorými hlavnými konfliktmi týkajúcimi sa mobility v tomto turistickom regióne. Ako príklad slúži Kopanecká cesta, ktorá spája severnú a južnú časť národného parku. V súčasnej dobe je cesta v rekonštrukcii a turisti, ktorí vstúpia do parku na severe, sa budú môcť ľahko prepraviť na juh svojimi autami. Z hľadiska projektu LAST MILE by sa však cesta mala uzavrieť pre individuálnu dopravu a mala by byť vytvorená vysoko výkonná ponuka verejnej dopravy alebo flexibilných dopravných služieb, aby bolo možné sa dostať do akejkoľvek časti národného parku, a tým by sa odstránilo zbytočné používanie osobných automobilov.

Ďalšou dôležitou úlohou počas stretnutia partnerov bola diskusia o legislatívnych odporúčaniach, ktoré by mali byť výsledkom projektu LAST MILE. Po dlhom procese výmeny skúseností a štúdiách zrealizovaných v každom regióne na odhalenie rámcových podmienok a bariér pre flexibilné dopravné systémy, je hlavným záujmom partnerov šíriť vypracované legislatívne odporúčania v oblasti flexibilnej mobility medzi príslušnými zainteresovanými stranami. Na to je dôležité mať vypracovaný kvalitný dokument, ktorý sa bude šíriť prostredníctvom príslušných platforiem.