Aktuality /

Virtuálna stáž v agro priemysle

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ponúka firmám a školám s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním možnosť vyskúšať „Platformu pre virtuálne stáže“.

Virtuálna stáž = stáž formou zadávania konkrétnych úloh a zadaní zo strany firmy (návrh loga, prieskum trhu, analýza konkurencie...), ktoré môžu stážisti vypracovať doma alebo formou školského projektu a odoslať manažérovi firmy.

 
Virtuálna platforma spája:
 
Pár informácií o platforme:
 
Ak máte záujem sa zapojiť, platformu nájdete TU  
 
Platforma je po anglicky, ale stáže/úlohy môžu byť zadávané v akomkoľvek jazyku.
 
  Kliknutím na obrázok je možné získať prístup             Kliknutím na obrázok je možné získať prístup
k databáze profilov firiem, ktoré majú záujem           k databáze profilov študentov, ktorí majú záujem
                     o virtuálne stáže:                                                      o virtuálne stáže:
 docx  Návod pre študentov

docx  Návod pre školských tútorov

docx  Návod pre školy

docx  Návod pre firmy

docx  Návod na registráciu