Aktuality /

ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o, Vás pozýva na informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia

ktorý sa bude konať v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach 10. mája 2018.

 

Ste vítaní, ak máte záujem dozvedieť sa o aktuálnych možnostiach získania podpory a finančných zdrojov pre Vašu firmu vrátane inovatívnej formy získavania financií – crowdfundingu.

 
PROGRAM
 
8:45 Registrácia
 
I. Blok NA CESTE OD INOVÁCIÍ K ZODPOVEDNÝM INOVÁCIÁM 
 
9:00 – 11:00
 
COFFEE BREAK
 
II. Blok KDE HĽADAŤ PODPORU A FINANČNE ZDROJE NA SVOJE ZODPOVEDNÉ INOVÁCIE
 
11:00 – 13:00
 
OBED
 
Účasť je bezplatná, ale kvôli obmedzenej kapacite je nutná registrácia:  TU   Registrácia končí 7. mája 2018.
 
Seminár je organizovaný v rámci projektu ROSIE – Zodpovedné a inovatívne MSP v Strednej Európe. 
Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe.
 
      
   

Projektová stránka: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279

 
 
 pdf  SKHU_vyzva_pre_MSP

pptx  Crowdfunding

pptx  IPC prezentácia

pdf  SBA prezentácia

pptx  Zodpovedné inovácie