Aktuality /

ROSIE - druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov

V polovici mesiaca marec sa uskutočnil v poradí druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií v malých a stredných podnikoch v Zadare (Chorvátsko).

Účastníci tohto workshopu sa pripravovali na to, aby sa stali konzultantmi v oblasti zodpovedných inovácií, ktorí môžu pracovať s malými a strednými podnikmi vo svojom regióne, aby im pomohli inovovať zodpovedne.

Partneri z 8 krajín strednej Európy spolupracovali na koncepcii a praktickom zavádzaní zodpovednej inovácie. Boli identifikované 3 nástroje zodpovedných inovácií, ktoré sa využívajú vo svete a ktoré musia byť následne prispôsobené podmienkam malých a stredných podnikov. Účastníci sa dozvedeli o možnosti využitia metódy UNI / PdR 27 (2017) pre zavedenie zodpovedných inovácií, o metóde STIR (sociálny technický integrovaný výskum) a diskutovali o tom, ako môže byť metóda Living Labs použitá na podporu otvorenej inovácie a angažovanosti zainteresovaných strán. Tieto tri nástroje sú stručne popísané v priložených dokumentoch.
 
 
 

Projektová stránka: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279

         
pdf  STIR

pdf  Living_Labs

pdf  UNI/PdR_27_2017