Aktuality /

Východoslovenské múzeum začína realizovať projekt Miesta Rákocziho slávy

Projekt je zameraný na vytvorenie kontaktov a prepojenie Mukačeva (Palanok), Sarospataku a Košíc (pamätný dom F. Rákocziho) do balíčka pre turistov zaujímajúcich sa o túto osobnosť.

Projekt Miesta Rákocziho slávy je zameraný na vytvorenie kontaktov a prepojenie Mukačeva (Palanok), Sarospataku a Košíc (pamätný dom F. Rákocziho) do balíčka pre turistov zaujímajúcich sa o túto osobnosť.

 

Celkovým cieľom projektu je prilákať turistov na kľúčové zaujímavosti regiónu. Čiastkovými cieľmi sú vytvorenie spoločného produktu (trasy) cestovného ruchu "Miesta Rákocziho slávy" a zlepšenie služieb poskytovaných v jednotlivých zastávkach tejto trasy.

 

Súčasťou projektu je:

- príprava a vytlačenie manuálu odporúčaných materiálov pre turistickú trasu Miesta Rákocziho slávy,

- príprava a realizácia tréningov pre informátorov a sprievodcov po turistickej trase

- vytlačenie propagačných a informačných materiálov

- rekonštrukčné práce na hrade Palanok v Mukačeve a reinštalácia výstavy v pamätnom dome F. Rákocziho (Rodošto) v Košiciach.

 

Partnermi projektu sú subjekty z Ukrajiny, Maďarska a Slovenska, ktoré sú aktívne v oblasti histórie a cestovného ruchu.

Projekt je spolufinancovaný z ERDF, v rámci programu ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina.

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. sa na projekte bude podieľať ako subjekt poskytujúci služby externého manažmentu.