Aktuality /

Prvá fáza projektu LAST MILE sa blíži ku koncu

V septembri 2018 sa projekt LAST MILE, zaoberajúci sa flexibilnými formami dopravy, prehupne do svojej druhej etapy.

Medzinárodný projekt „POSLEDNÁ MÍĽA“ - Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch sa začal realizovať v apríli 2016. Cieľom tohto projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území Košického samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.  

 
Jednou z posledných aktivít prvej etapy bude uskutočnenie šiestej nadnárodnej výmeny skúseností spojenej s ukážkou príkladov dobrej praxe v  dňoch 4.6. - 7.6.2018. Hosťujúcou organizáciou bude tentoraz Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Partnerom zo Španielska, Luxemburska, Bulharska, Poľska a Rakúska predstaví príklady flexibilnej mobility na území Košického kraja. 
Nadnárodné stretnutia a návštevy príkladov dobrej praxe majú za cieľ spoznávanie úspešných udržateľných a flexibilných riešení dopravy v rámci poslednej míle v turistických destináciách. Tento proces výmeny skúseností a tiež aj politík už začal prinášať svoje ovocie a  partneri sa inšpirovali mnohými navštívenými príkladmi.
Výstupom takto nadobudnutých podnetov a tiež analýzy súčasného stavu dopravného systému v Košickom kraji bude regionálny akčný plán, obsahujúci konkrétne opatrenia v oblasti flexibilnej dopravy. Do jeho tvorby sú zapojené všetky zainteresované strany – dopravcovia, miestny podnikatelia, starostovia obcí, organizácie cestovného ruchu a zástupcovia Košického samosprávneho kraja. Akčný plán bude spracovaný do augusta 2018.
 
Viac info o stretnutí a o projekte LAST MILE:
 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Henrieta Kiraľvargová
Strojárenská 3
040 01 Košice
henrieta.kiralvargova@arr.sk
T: 055 68 22 817   |   0910 930 777  
www.arr.sk
 

LAST MILE