Aktuality /

Ako zabrániť nežiaducim negatívnym vedľajším účinkom inovácií?

Ako predpovedať, čo bude výsledkom inovácie? Ako brať do úvahy etické, sociálne a environmentálne aspekty inovácií?

Aj tieto otázky by mali byť zodpovedané na konci projektu ROSIE - ZODPOVEDNÉ A INOVATÍVNE MSP V CENTRÁLNEJ EURÓPE.

 

V súčasnosti sme pripravili stručný prehľad informácií zhrnutý v jednej prezentácii:
pptx  Zodpovedné inovácie