Aktuality /

IWB Labs

Postupne nám pribúdajú v našich slovenských videách anglické, talianske a španielske titulky od našich partnerov, o chvíľu budú doplnené aj lotyšské, a naopak slovenské titulky v partnerských videách

Projekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Zámerom projektu je zvýšiť motiváciu študentov, navrhuje aplikáciu prístupu výučby založenej na praxi. Študenti budú ma príležistosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť, kde môžu aplikovať v reálnom pracovnom prostredí vedomosti získané v škole.

V rámci projektu vytvárame úložisko video lekcií a rozhovorov. Úložisko bude zhromažďovať videolekcie na tému marketing spoločností v agro sektore, ktoré poskytnú manažéri firiem pre študentov. Videá by mali rozvíjať špecifické znalosti a zručnosti pochádzajúce priamo z praxe.

Postupne nám pribúdajú v našich slovenských videách anglické, talianske a španielske titulky od našich partnerov, o chvíľu budú doplnené aj lotyšské, a naopak slovenské titulky v partnerských videách: viď TU