Aktuality /

ROSIE - prvý tréning budúcich trénerov a konzultantov

Koncom novembra sa v stovežatej Prahe konal odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií...

Koncom novembra sa v stovežatej Prahe konal odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií s cieľom posilniť schopnosť inovačných aktérov podporovať malé sa stredné podniky pri rozvoji stratégií zodpovedných inovácií. Na tréningu sa okrem projektových partnerov stretli aj prizvaní experti, ktorí sa denne zaoberajú inováciami a spoluprácou s malými a strednými podnikmi. Spoločnými silami sa snažili vyvíjať nástroje s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.

 

Projektová stránka: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279