Aktuality /

Diskusné stretnutie k projektu LAST MILE

Dňa 22. novembra 2017 sa v Slovenskom raji uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie

V Slovenskom raji sa uskutočnilo ďalšie regionálne stretnutie v rámci projektu LAST MILE, ktoré riešilo dostupnosť do stredísk cestovného ruchu a možnosti vytvorenia flexibilných systémov dopravy v regióne. Na stretnutí boli prezentované príklady dobrej praxe flexibilných dopravných riešení z Bulharska, Luxemburska a Poľska. Jedna z prezentácií riešila aj návrh postupnosti krokov odstraňovania legislatívnych bariér v súvislosti s implementáciou flexibilnej dopravy na Slovensku. Prítomným bol odprezentovaný aj proces, akým budú vyberané opatrenia pre akčný plán. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, starostovia z obcí Slovenského raja, poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu a aj zástupcovia dopravcov. 
pptx  Prezentácia_Kiraľvargová

pptx  Prezentácia_Dutková

pptx  Prezentácia_Klimovská

pptx  Prezentácia_Pižem

pptx  Prezentácia_Hužvík

pptx  Prezentácia_Bolo