Aktuality /

Konferencia o doprave

V dňoch 7. – 8. septembra 2017 sa v Košiciach konala medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Košickom regióne do roku 2020“, ktorá sa tešila veľkému záujmu.

Zúčastnilo sa jej takmer 200 registrovaných účastníkov (zástupcovia projekčných firiem a realizátori stavieb; odborníci z výskumných ústavov a univerzít; pracovníci štátnej správy a samosprávy zaoberajúci sa danou problematikou a pod).

Počas dvoch dní trvajúceho odborného programu odznelo niekoľko desiatok prednášok v sekciách, ktoré boli zamerané vždy na jednu oblasť dopravy – cestnú, železničnú, integrovanú a udržateľnú dopravu, ktorá zahŕňa aj cyklodopravu a cykloturistiku. Účastníci konferencie mali taktiež možnosť položiť svoje otázky v panelovej diskusii.

Prezentované prednášky sú verejnosti k dispozícii vo vydanom zborníku. Vybrané príspevky uverejnila vo svojom vedecko-odbornom časopise aj Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (Pozemné komunikácie a dráhy).

 

Fotogalériu z konferencie a prezentačné video konferencie nájdete na:

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/konferencia-2017/aktuality-2017.html
pdf  Zborník príspevkov DOPRAVA 2020