Aktuality /

Košický samosprávny kraj podal v rámci Regionálneho operačného programu 10 projektov

Výzva Regionálneho operačného programu (ROP-4.1d-2012/01) poskytla Úradu KSK možnosť podať viacero projektov zameraných na prípravu rozvojových dokumentov.

Po serióznom zvážení potrieb kraja v oblasti prípravy sektorových stratégií, ktoré okrem iného slúžia ako podklad pre aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, bolo Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (zo 16.4.2012) schválené, že počas apríla 2012 sa podá 10 projektov. Konkrétne ide o tieto stratégie:

 

 

Na príprave projektov sa podieľali zamestnanci príslušných odborov Úradu Košického samosprávneho kraja a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.