Aktuality /

Regionálne stretnutie na Tokaji

Dňa 22.02.2017 sa v TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Malá Tŕňa uskutočnilo už druhé regionálne diskusné stretnutie, ktoré pripravila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) v spolupráci so Združením Tokajská vínna cesta.

Témou tohto druhého stretnutia boli možnosti flexibilného „putovania“ medzi vínnymi pivničkami v rôznych obciach slovenského regiónu Tokaj.

 

Na regionálnom stretnutí zástupcovia ARR, odboru dopravy a referátu cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja oboznámili pozvaných účastníkov s dobrými praktikami z partnerských krajín, kde fungujú rôzne flexibilné druhy dopravy. Účastníci sa teda mali možnosť inšpirovať napríklad shuttle busom z Rakúska, či taxíkom pre turistov v oblasti národného parku v Pyrenejach zo Španielska. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o tom, aké bariéry jestvujú v preprave turistov v regióne Tokaj. 

 

Toto regionálne stretnutie patrí medzi aktivity medzinárodného projektu „POSLEDNÁ MÍĽA“ - Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch, ktorý sa začal realizovať v apríli 2016. Cieľom tohto projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území Košického samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ktorá v spolupráci so zástupcami Košického samosprávneho kraja má záujem tento cieľ dosiahnuť zapojením dopravcov do riešenia a lepšej koordinácie flexibilnej dopravy s pravidelnými linkami verejnej dopravy.
 pptx  LAST MILE prezentacia_Tokaj_Kiralvargova (ARR)

pptx  LAST MILE prezentacia_Tokaj_Sebesova (KSK)

pptx  LAST MILE prezentacia_Tokaj_Klimovska (ARR)

pptx  LAST MILE prezentacia_Tokaj_Huzvik (KSK)