Aktuality /

Regionálne stretnutie v Slovenskom raji

Strediská cestovného ruchu v Slovenskom raji spoznajú alternatívne formy dopravy

aktualizácia - prezentácie z realizovaného stretnutia na stiahnutie

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) a OOCR Slovenský raj & Spiš pripravujú regionálne diskusné stretnutie k možnostiam flexibilných dopravných systémov do a v strediskách cestovného ruchu v Slovenskom raji, ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2017 (utorok) o 9:30 hod v Hoteli Slovenský raj na Podlesku v Hrabušiciach. 

Na regionálnom stretnutí zástupcovia ARR, odboru dopravy a referátu cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja a tiež OOCR Slovenský raj & Spiš oboznámia pozvaných účastníkov s dobrými praktikami z partnerských krajín, kde fungujú rôzne flexibilné druhy dopravy. Inšpirovať sa tak môžu napríklad shuttle busom z Rakúska, či taxíkom pre turistov v oblasti národného parku v Pyrenejach zo Španielska. Veríme, že tieto príklady budú  zaujímavé tak pre oblasť Slovenského raja, ako aj ďalších. 
 
Toto regionálne stretnutie je jednou z aktivít medzinárodného projektu „POSLEDNÁ MÍĽA“ - Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch, ktorý sa začal realizovať v apríli 2016. Cieľom tohto projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území Košického samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ktorá v spolupráci so zástupcami Košického samosprávneho kraja má záujem tento cieľ dosiahnuť zapojením dopravcov do riešenia a lepšej koordinácie flexibilnej dopravy s pravidelnými linkami verejnej dopravy. 
 
 
Viac info o stretnutí a o projekte LAST MILE:
 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Henrieta Kiraľvargová
Strojárenská 3
040 01 Košice
henrieta.kiralvargova@arr.sk
T: 055 68 22 817   |   0910 930 777  
www.arr.sk
 pdf  LAST MILE prezentacia H. Kiraľvargová (ARR)

pdf  LAST MILE prezentacia A. Šebešová (KSK)

pdf  LAST MILE prezentacia Z. Klimovská (ARR)

pdf  LAST MILE prezentácia Z. Záborská (OOCR)

pdf  LAST MILE prezentácia R. Hužvík (KSK)