Aktuality /

Zraniteľnosť miest a obcí na klimatickú zmenu

Seminár zorganizovaný v rámci projektu ZIP

Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom (zástupcom samospráv, miestnej štátnej správy a ďalším), prioritne z regiónu Východného Slovenska, aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať (opatrenia/ technické riešenia, nástroje, možnosti poradenstva a financovania a pod.) na stále častejšie extrémne prejavy počasia – ako sú napr. vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky, krátkodobé striedanie teplôt či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí.

 

Viac informácií (vrátane prezentácií)