Aktuality /

Študijná cesta Nórsko

Študijná cesta 1 v rámci projektu Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného územia Slovensko – Ukrajina


Slovenskí projektoví partneri sa zúčastnili v júni študijnej cesty v Nórsku. Prvé stretnutia sa uskutočnili  v Oslo s nórskym projektovým partnerom Nórskym inštitútom urbánneho a regionálneho plánovania. Hlavným cieľom študijnej cesty, okrem zosúladenia aktivít na projekte ZIP, bolo získanie informácií o prístupe k riešeniu cezhraničnej spolupráce Nórsko – Švédsko a získanie informácií  a inšpirácii o plánovaní, regionálnom rozvoji ako takom.


Zaujímavé stretnutie bolo v Hammare s riaditeľom a poradcom regionálneho zastúpenia pre medzinárodnú spoluprácu programu INTERREG Nórsko – Švédsko. Stretnutie bolo zamerané na skúsenosti s projektmi zameranými na medzinárodnú spoluprácu medzi Nórskom a Švédskom a na cezhraničné plánovanie, ktoré berie do úvahy globálne hrozby a ich dopady na regionálnu a lokálnu úroveň. Okrem spomínaných stretnutí sa uskutočnili návšteva vedeckého parku v Lillestrome a vo Švédsku pri meste Arvika návšteva skúšobného centra pre obnoviteľné energie.