Aktuality /

Interreg SK-HU: 1. výzva vyhlásená

Úrad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Viac informácií sa dozviete na stránke: http://www.skhu.eu/