Aktuality /

Medzinárodná konferencia KNOWBRIDGE

Dňa 20. októbra 2011 sa v Kechneci konala 2. medzinárodná konferencia „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie - príležitosť pre spoluprácu".

 

Dňa 20. októbra 2011 sa v Kechneci konala 2. medzinárodná konferencia „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie - príležitosť pre spoluprácu". Konferencia bola stretnutím odborníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, spolupracujúcich v rámci projektu KNOWBRIDGE (Cezhraničný most vedomostí v oblasti klastrov pre obnoviteľné zdroje energie na Východnom Slovensku a v Severnom Maďarsku), pozvaných odborníkov a tých, ktorých problematika obnoviteľných zdrojov energie zaujíma. Podujatie bolo zamerané najmä na podporu rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie v cezhraničnom regióne Košického kraja a Severného Maďarska, priblíženie programov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie potenciálnym užívateľom a výrobcom energie v regióne a predstavenie Jednotného akčného plánu ako súčasti klastrových iniciatív obnoviteľných zdrojov energie.


122 účastníkov konferencie z radov zástupcov miestnej samosprávy, odborníkov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako aj zástupcov akademickej a podnikateľskej obce si mohlo vypočuť prednášky v rámci troch blokov:
1) Politické, právne a programové rámce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti,
2) Cezhraničná spolupráca partnerov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (Jednotný akčný plán),
3) Energetická účinnosť a úspory energií ako súčasná výzva a príležitosť pre rozvoj samospráv - Inovatívne technológie vyvíjané v cieľovom území a pripravované na realizáciu / Prezentácie dobrých praktík v oblasti klastrov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Bohatý program tvorili okrem predstavenia projektu a dosiahnutých výsledkov aj podnetné prezentácie príkladov dobrej praxe zo Španielska, Veľkej Británie a Švédska.

Podujatie prispelo aj k bližšej spolupráci všetkých zúčastnených a k výmene skúseností. Veríme, že tieto stretnutia budú viesť k rozvoju ďalších tematicky súvisiacich iniciatív, a to aj za podpory Košického samosprávneho kraja.
 

Fotogaléria k článku