Aktuality /

18 | 02 | 2021

Remix the City – ďalšie aktivity v projekte CINEMA

Areál bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici sa má premeniť na Kreatívne centrum Košického kraja a tým poskytnúť priestor pre nádejných umelcov, kreatívcov, priaznivcov umenia, organizácie a ostatné subjekty v kultúrnom a kreatívnom priemysle. K rekonštrukcii, k vzniku a neskôr k samotnému fungovaniu Kreatívneho centra prispieva aj projekt Interreg CINEMA, ktorého cieľom je prinavrátenie života do zanedbaných priestorov v centrách miest.
Remix the City – ďalšie aktivity v projekte CINEMA  viac


01 | 02 | 2021

Spolupráca s Ukrajinou: Projekt CLIMADAM

Zmena klímy sa často vníma ako globálny nezvratný jav, ktorý z miestnej a z regionálnej úrovne nemôžeme ovplyvniť. Aj keď pozorujeme čoraz frekventovanejšie výkyvy počasia a uvedomujeme si túto pálčivú situáciu, vo väčšine prípadov nevieme, ako postupovať, aby sme ako jednotlivci prispeli k zmierneniu tohto problému.
Spolupráca s Ukrajinou: Projekt CLIMADAM  viac


13 | 01 | 2021

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Väčšina vedcov v oblasti klímy súhlasí s tým, že zmena klímy je takmer istá. Miera dopadov zmeny klímy je však veľmi neistá, najmä v dlhodobom meradle. Včasným zavedením integrácie stratégií a opatrení potrebných na riešenie očakávaných účinkov zmeny klímy ako súčasť prebiehajúceho procesu adaptácie a systémového manažmentu, môže byť spoločnosť na tieto vplyvy pripravená.
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji  viac


30 | 12 | 2020

Program obnovy krajiny: dažďové záhrady na stredných školách v Košickom kraji

Klimatická zmena je pre nás už bohužiaľ realitou. Dlhotrvajúce sucho či povodne sú čoraz frekventovanejšie a preto je potrebné hľadať spôsoby k zmierneniu týchto častých výkyvov.
Program obnovy krajiny: dažďové záhrady na stredných školách v Košickom kraji  viac


28 | 12 | 2020

Pohodové prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2021

Rok nám zletel ako voda a opäť sú tu Vianoce a končiaci sa rok 2020.
Pohodové prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2021  viac


08 | 12 | 2020

Rozhovor so slovenskou vedkyňou: Sú mikroplasty naozaj také nebezpečné?

Environmentálne problémy sa týkajú nás všetkých, či už si tento fakt uvedomujeme alebo nie. Existujú ľudia, ktorí sa týmto problémom venujú na plný úväzok. Anna Grenčíková je jednou z nich a patrí medzi slovenské vedkyne, ktoré sa snažia bojovať proti mikroplastom, ktoré jeme a vdychujeme. Je členkou vedeckého tímu zaoberajúcim sa výskumu mikroplastov a takisto interná doktorandka Oddelenia environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V rozhovore s ňou sa dozviete viac o tom, odkiaľ mikroplasty pochádzajú a aj to, prečo je dôležité venovať zvýšenú pozornosť tejto téme.
Rozhovor so slovenskou vedkyňou: Sú mikroplasty naozaj také nebezpečné?  viac


30 | 11 | 2020

Projekt CINEMA vracia život do centra

Košice, bývalé priemyselné mesto sa pýši mnohými titulmi. Táto metropola východu je nielen druhým najväčším mestom na Slovensku, ale aj Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Takisto sa ako jediné slovenské mesto nachádza v sieti kreatívnych miest (UNESCO Creative City Network). Je Mestom mieru (1988), Európskym mestom športu (2016) a Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva (2019).
Projekt CINEMA vracia život do centra  viac


27 | 11 | 2020

Klimatická zmena a jej dopad na Košický kraj

Mapy a texty informujúce o klimatickej zmene a o dopade klimatickej zmeny na regionálnej a na miestnej úrovni.
Klimatická zmena a jej dopad na Košický kraj  viac


16 | 11 | 2020

Zachráňme naše rieky! Prvé kroky v projekte Tid(y)Up

Rieka Tisa je naša druhá najvodnatejšia rieka. Vlieva sa do Dunaja a tvorí hranicu medzi nami a Maďarskom. Zastáva nenahraditeľnú funkciu v riečnej štruktúre východného Slovenska. Tvorí hlavný článok tzv. povodia Tisy (Slovensko má takéto povodia tri). A na ňu spolu s Dunajom je zameraný environmentálny projekt Tid(y)Up, v ktorom sme spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom partnermi. Hlavnou aktivitou bude čistenie Tisy a jej prítokov od plastov, pričom na území košického kraja sa bude čistiť úsek rieky Bodrog.
Zachráňme naše rieky! Prvé kroky v projekte Tid(y)Up   viac


14 | 10 | 2020

Pripojte sa k ONLINE úvodnej konferencii Zachráňte naše rieky v rámci projektu Tid(y)Up!

Dôraz sa bude klásť na prevenciu znečisťovania riek a morí, zber a spracovanie údajov o znečistení, spoločné riešenia, čistenie, recykláciu, získavanie finančných prostriedkov a formovanie postojov.
Pripojte sa k ONLINE úvodnej konferencii Zachráňte naše rieky v rámci projektu Tid(y)Up!  viac


18 | 09 | 2020

Hľadáme šikovného kolegu na pozíciu komunikačného manažéra

Hľadáme šikovného budúceho kolegu na interný pracovný pomer, ktorý bude dotvárať mediálny obraz agentúry a bude ju prezentovať navonok. Kolegu, ktorý bude vedieť prispôsobiť spôsob šírenia informácií v závislosti od cieľovej skupiny. Kolegu, ktorý bude spolupracovať na rôznych národných alebo nadnárodných projektoch na pozícii komunikačného manažéra. Hľadáme kolegu otvoreného sa ďalej rozvíjať a zvyšovať kvalitu, kolegu čo plní spoločné dohody v súlade so stratégiou spoločnosti.
Hľadáme šikovného kolegu na pozíciu komunikačného manažéra  viac


29 | 07 | 2020

Podnikateľská hra

V rámci projektu ELDORA bola vytvorená hra pre iOS aj pre Android.
Podnikateľská hra  viac


14 | 07 | 2020

Od leta 2020 môžu turisti Slovenského raja využiť aj autobus s cykloprívesom

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ako jeden z partnerov projektu LAST MILE, zakúpila v rámci pilotnej aktivity príves na prepravu 14 bicyklov.
Od leta 2020 môžu turisti Slovenského raja využiť aj autobus s cykloprívesom  viac


12 | 06 | 2020

Košický kraj popularizuje dažďové záhrady prostredníctvom street artu

Na budove telocvične strednej odbornej školy technickej v Košiciach pribudlo šesť metrov vysoké muralistické dielo, ktoré zobrazuje kolobeh vody v prírode.
Košický kraj popularizuje dažďové záhrady prostredníctvom street artu  viac


02 | 06 | 2020

Projekt LAST MILE sa blíži ku koncu

Projekt LAST MILE, ktorého cieľom bolo vytvoriť základy pre implementáciu flexibilného dopravného systému v Košickom kraji, po viac ako štyroch rokoch realizácie končí...
Projekt LAST MILE sa blíži ku koncu  viac


20 | 03 | 2020

Krajská súťaž Voda nad zlato je zrušená

Predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, ruší 1. ročník súťaže Voda nad zlato. Dôvodom sú platné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19.
Krajská súťaž Voda nad zlato je zrušená  viac


13 | 03 | 2020

ROSIE - míting a study visit

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice organizovala šieste projektové stretnutie a poznávaciu návštevu v rámci projektu ROSIE - ZODPOVEDNÉ A INOVATÍVNE MSP V CENTRÁLNEJ EURÓPE.
ROSIE - míting a study visit  viac


13 | 03 | 2020

IDES - KICK OFF MÍTING

Prvým projektovým stretnutím 18-teho februára 2020 v Košiciach bol odštartovaný projekt IDES - ZAVÁDZANIE DUÁLNEHO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU A IDENTIFIKÁCIA JEHO KVALITY.
IDES - KICK OFF MÍTING  viac


23 | 01 | 2020

Súťaž VODA NAD ZLATO

V polovici januára bol vyhlásený prvý ročník súťaže Voda nad zlato. V nasledujúcich týždňoch môžu študenti z kraja nominovať konkrétnu situáciu, ktorá sa týka napríklad zadržiavania a úspor vody, prevencii sucha či povodniam.
Súťaž VODA NAD ZLATO  viac


04 | 12 | 2019

Začal sa nový projekt zameraný na inováciu expozícií v múzeách

Projekt Smart Museum, financovaný je programom cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 prináša inovatívne riešenia, ktoré pomôžu múzeám zatraktívniť expozície múzeí v KSK a zvýšiť ich návštevnosť.
Začal sa nový projekt zameraný na inováciu expozícií v múzeách  viac


11 | 09 | 2019

Workshopy o sociálnom podnikaní

Prinesieme konkrétne návody ako začať so sociálnym podnikaním v prostredí cirkví a v prostredí občianskych združení a neziskových organizácií. Súčasťou je informácia o zákone, grantové možnosti a príklady dobrej praxe.
Workshopy o sociálnom podnikaní  viac


09 | 04 | 2019

Pomáhame zlepšovať komunikáciu v Užhorode!

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. privíta v dňoch 11.4. – 12.4.2019 na Zemplínskej Šírave zamestnancov Mestského úradu Užhorod v rámci tréningu v oblasti komunikácie s verejnosťou.
Pomáhame zlepšovať komunikáciu v Užhorode!  viac


05 | 04 | 2019

Tréning

Pokračujeme piatym tréningom zo série zameranej na strategické plánovanie, prípravu a realizáciu projektov.
Tréning   viac


22 | 02 | 2019

Organizujeme tréning na tému sociálneho podnikania

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s tímom slovenských expertov organizuje posledný februárový týždeň tréning na zlepšenie konzultačných vlastností v rámci témy sociálneho podnikania s cieľom zvýšiť motiváciu potenciálnych zakladateľov sociálnych podnikov.
Organizujeme tréning na tému sociálneho podnikania  viac


04 | 12 | 2018

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie na tému sociálna ekonomika

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. zorganizovala informačné stretnutie o aktuálnych možnostiach v oblasti sociálnej ekonomiky spojené s prezentáciou príkladov dobrej praxe.
Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie na tému sociálna ekonomika  viac


04 | 12 | 2018

Prvý spoločný tréning na tému: Zmeny okolo nás a úvod do strategického plánovania

Koncom týždňa, 6 . - 7. decembra 2018, sa uskutoční prvý z bloku tématických tréningov v oblasti strategického plánovania, prípravy a realizácie projektov
Prvý spoločný tréning na tému: Zmeny okolo nás a úvod do strategického plánovania  viac


20 | 11 | 2018

Seminár o sociálnej ekonomike

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Vás pozýva na informačné stretnutie s názvom Zvyšovanie povedomia a informovanosti o sociálnej ekonomike a prezentácia príkladov dobrej praxe.
Seminár o sociálnej ekonomike  viac


05 | 10 | 2018

Seminár "Možnosti efektívnej spolupráce škôl a firiem"

Seminár bol organizovaný s cieľom oboznámiť účastníkov s výstupmi projektu IWBLabs, a zároveň s aktivitami rôznych organizácií v oblasti duálneho vzdelávania, v oblasti komunikácie škôl a firiem a v oblasti podpory podnikania.
Seminár   viac


02 | 10 | 2018

Výstupy prvej fázy projektu LAST MILE

Regionálny akčný plán a brožúra predstavujúca výstupy prvej fázy projektu hotové
Výstupy prvej fázy projektu LAST MILE  viac


02 | 10 | 2018

Platforma pre virtuálne stáže sa napĺňa

Platforma sa úspešne zapĺňa, zatiaľ je zaregistrovaných 150 študentov a 50 firiem.
Platforma pre virtuálne stáže sa napĺňa  viac


19 | 09 | 2018

Získajte zdarma tréning pre inovatívne organizácie

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice organizuje v rámci projektu ROSIE - Interreg Central Europe bezplatný tréning v oblasti zavádzania zodpovedných inovácií
Získajte zdarma tréning pre inovatívne organizácie  viac


19 | 06 | 2018

Na ceste k regionálnym akčným plánom

Projekt LAST MILE sa usiluje o začatie dialógu o politikách týkajúcich sa uľahčenia flexibilných služieb mobility v zúčastnených regiónoch a poskytovanie politických odporúčaní pre širšie európske publikum.
Na ceste k regionálnym akčným plánom  viac


04 | 06 | 2018

V Košiciach sa bude diskutovať o flexibilnej doprave!

Košický samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. privítajú v dňoch 4.6. - 7.6.2018 predstaviteľov 6 krajín v rámci výmeny skúseností a návštevy príkladov dobrej praxe.
V Košiciach sa bude diskutovať o flexibilnej doprave!   viac


02 | 05 | 2018

Virtuálna stáž v agro priemysle

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ponúka firmám a školám s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním možnosť vyskúšať „Platformu pre virtuálne stáže“.
Virtuálna stáž v agro priemysle  viac


02 | 05 | 2018

BEZPLATNÝ TRÉNING INOVAČNÉHO MANAŽMENTU

Buďte jedným z 35 podnikov na Slovensku, ktoré môžu profitovať z uplatňovania nového inovačného manažmentu - prístup, ktorým váš podnik môže efektívne reagovať na dnešné výzvy a byť konkurencieschopnejší.
BEZPLATNÝ TRÉNING INOVAČNÉHO MANAŽMENTU  viac


20 | 04 | 2018

ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o, Vás pozýva na informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia
ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU  viac


04 | 04 | 2018

ROSIE - druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov

V polovici mesiaca marec sa uskutočnil v poradí druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií v malých a stredných podnikoch v Zadare (Chorvátsko).
ROSIE - druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov  viac


06 | 03 | 2018

Prvá fáza projektu LAST MILE sa blíži ku koncu

V septembri 2018 sa projekt LAST MILE, zaoberajúci sa flexibilnými formami dopravy, prehupne do svojej druhej etapy.
Prvá fáza projektu LAST MILE sa blíži ku koncu   viac


10 | 01 | 2018

Zoznam európskych výziev na získanie finančných prostriedkov EÚ

EUcalls.net by mohol byť zaujímavým zdrojom informácií pre budúcu spoluprácu v rámci zodpovedných inovácií.
Zoznam európskych výziev na získanie finančných prostriedkov EÚ  viac


13 | 12 | 2017

Ako zabrániť nežiaducim negatívnym vedľajším účinkom inovácií?

Ako predpovedať, čo bude výsledkom inovácie? Ako brať do úvahy etické, sociálne a environmentálne aspekty inovácií?
Ako zabrániť nežiaducim negatívnym vedľajším účinkom inovácií?  viac


13 | 12 | 2017

IWB Labs

Postupne nám pribúdajú v našich slovenských videách anglické, talianske a španielske titulky od našich partnerov, o chvíľu budú doplnené aj lotyšské, a naopak slovenské titulky v partnerských videách
IWB Labs  viac


04 | 12 | 2017

LAST MILE - Regionálne akčné plány na ceste

Piate stretnutie projektu LAST MILE v metropole Szczecin bolo úspešné!
LAST MILE - Regionálne akčné plány na ceste  viac


04 | 12 | 2017

ROSIE - prvý tréning budúcich trénerov a konzultantov

Koncom novembra sa v stovežatej Prahe konal odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií...
ROSIE - prvý tréning budúcich trénerov a konzultantov  viac


27 | 11 | 2017

Diskusné stretnutie k projektu LAST MILE

Dňa 22. novembra 2017 sa v Slovenskom raji uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie
Diskusné stretnutie k projektu LAST MILE  viac


06 | 11 | 2017

Séria vzdelávacích videí temer dokončená

Manažéri potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov východného Slovenska sa zapájajú do projektu, ktorého cieľom prekonávanie bariér medzi podnikmi a školami.
Séria vzdelávacích videí temer dokončená  viac


06 | 10 | 2017

Blížiace sa stretnutie partnerov projektu LAST MILE

Na ceste k regionálnym akčným plánom
Blížiace sa stretnutie partnerov projektu LAST MILE  viac


22 | 09 | 2017

Konferencia o doprave

V dňoch 7. – 8. septembra 2017 sa v Košiciach konala medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Košickom regióne do roku 2020“, ktorá sa tešila veľkému záujmu.
Konferencia o doprave  viac


14 | 09 | 2017

Film Nerozdelená krajina

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. v rámci projektu ZIP pripravila dokumentárny film s názvom Nerozdelená krajina - o spolupráci a spoločnom plánovaní v prihraničných regiónoch
Film Nerozdelená krajina  viac


22 | 08 | 2017

3. medzinárodná odborná konferencia Doprava v Košickom regióne do roku 2020

Cieľom konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 vo všetkých dopravných módoch, zámery "Smart cities", "Last mile" a Via Carpatia. Predstavíme moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri riadení dopravy, využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného systému služieb.
3. medzinárodná odborná konferencia Doprava v Košickom regióne do roku 2020  viac


20 | 07 | 2017

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie partnerov projektu LAST MILE

Partneri a stakeholderi projektu LAST MILE zo 6 európskych krajín navštívili príklady dobrej praxe a diskutovali o inovatívnych riešeniach pre flexibilnú dopravu v prírodnom parku Upper Sûre Nature Park (Luxembursko) v dňoch od 19. - 22. júna 2017.
Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie partnerov projektu LAST MILE  viac


20 | 04 | 2017

Záverečná konferencia projektu ZIP

Odborná konferencia na tému začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu sa uskutoční 25. apríla 2017 v Košiciach
Záverečná konferencia projektu ZIP  viac


11 | 04 | 2017

Prvé videá projektu IWBLabs boli zverejnené

Knižnica e-learningových video lekcií v oblasti marketingu a manažmentu sa začína napĺňať.
Prvé videá projektu IWBLabs boli zverejnené  viac


31 | 03 | 2017

Uskutočnilo sa tretie stretnutie partnerov projektu LAST MILE

Partneri projektu LAST MILE zo 6 európskych krajín sa stretli 06.-09.03.2017 vo Varne (Bulharsko)
 Uskutočnilo sa tretie stretnutie partnerov projektu LAST MILE  viac


24 | 02 | 2017

Regionálne stretnutie na Tokaji

Dňa 22.02.2017 sa v TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Malá Tŕňa uskutočnilo už druhé regionálne diskusné stretnutie, ktoré pripravila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ARR) v spolupráci so Združením Tokajská vínna cesta.
Regionálne stretnutie na Tokaji  viac


30 | 01 | 2017

Regionálne stretnutie v Slovenskom raji

Strediská cestovného ruchu v Slovenskom raji spoznajú alternatívne formy dopravy
Regionálne stretnutie v Slovenskom raji  viac


12 | 12 | 2016

Zraniteľnosť miest a obcí na klimatickú zmenu

Seminár zorganizovaný v rámci projektu ZIP
Zraniteľnosť miest a obcí na klimatickú zmenu  viac


05 | 12 | 2016

Uskutočnilo sa druhé stretnutie partnerov projektu LAST MILE

V rámci projektu Posledná míľa sa partneri zo 6 európskych krajín stretli v termíne 17. - 20. októbra 2016 v Katalánsku (Španielsko)
Uskutočnilo sa druhé stretnutie partnerov projektu LAST MILE  viac


28 | 10 | 2016

Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti

aktualizácia - prezentácie na stiahnutie
Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti  viac


20 | 10 | 2016

Tvorba Koncepcií rozvoja pre zariadenia KSK

V spolupráci s odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK sme rozbehli proces tvorby rozvojových dokumentov pre 6 vybraných kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Tvorba Koncepcií rozvoja pre zariadenia KSK  viac


14 | 10 | 2016

V Katalánsku o udržateľnej doprave

V dňoch 17. až 20. októbra 2016 sa zástupcovia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Košického samosprávneho kraja zúčastnia druhej študijnej cesty v rámci projektu LAST MILE.
V Katalánsku o udržateľnej doprave  viac


07 | 10 | 2016

Študijná cesta Nórsko

Študijná cesta 1 v rámci projektu Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného územia Slovensko – Ukrajina
Študijná cesta Nórsko  viac


07 | 10 | 2016

Koordinačný výbor - spolupráca Ukrajiny a Slovenska

Stretnutie koordinačného výboru bolo organizované v rámci projektu ZIP
Koordinačný výbor - spolupráca Ukrajiny a Slovenska  viac


26 | 09 | 2016

Flexibilná doprava predstavená starostom Košického kraja

V rámci projektu Posledná míľa boli starostovia a dopravcovia Košického kraja informovaní o flexibilnej doprave
Flexibilná doprava predstavená starostom Košického kraja  viac


15 | 08 | 2016

Interreg SK-HU: 1. výzva vyhlásená

Úrad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
Interreg SK-HU: 1. výzva vyhlásená  viac


01 | 08 | 2016

Projekt Posledná míľa

Medziregionálna výmena skúseností a študijná cesta v dňoch 28. – 30. Jún 2016 v Lienz, (Východné Tirolsko, Rakúsko)
Projekt Posledná míľa  viac


28 | 06 | 2016

PROJEKT TOKAJ JE LEN JEDEN SPEJE DO FINÁLE

Po viac ako štyroch rokoch realizácie, ktorej predchádzali takmer dva roky príprav, končí v týchto dňoch realizácia nášho partnerského projektu podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
PROJEKT TOKAJ JE LEN JEDEN SPEJE DO FINÁLE  viac


02 | 06 | 2016

Agentúra spolupracovala na dokumentárnych filmoch

Videá boli vytvorené v rámci projektu SUNRISE
Agentúra spolupracovala na dokumentárnych filmoch  viac


26 | 05 | 2016

Otvorenie zdroja tepla v Trebišove

Dňa 26.5.2016 sa v Trebišove konala slávnosť pri príležitosti otvorenia centrálnej kotolne využívajúcej štiepku a slamu na vykurovanie mesta Trebišov.
Otvorenie zdroja tepla v Trebišove  viac


12 | 05 | 2016

Od apríla realizujeme projekt LAST MILE

Od 1. apríla 2016 sa začala realizácia projektu LAST MILE podporeného programom Interreg Europe 2014 – 2020.
Od apríla realizujeme projekt LAST MILE  viac


03 | 03 | 2016

Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“

Konferencia je prioritne určená všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (územní plánovači, plánovači hospodársko-sociálneho rozvoja a aj plánovači rozvoja sektorov) a chcú sa zapojiť do zlepšenia spolupráce Slovenska a Ukrajiny, najmä Východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti.
Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“  viac


19 | 01 | 2016

Čo je Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina (skratka „MAS“) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných programov.
Čo je Miestna akčná skupina  viac


18 | 01 | 2016

Sektorové stratégie KSK

V období 2013 – 2015 boli spracované za finančnej pomoci Regionálneho operačného programu (ROP, opatrenie 4d) sektorové stratégie pre kľúčové oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji.
Sektorové stratégie KSK  viac


11 | 01 | 2016

Miestne zdroje môžu pomôcť ľuďom najmä na vidieku

Dve dielne na svojpomocnú výrobu slnečných kolektorov v Turni nad Bodvou a v Časlivciach (Ukrajina), vybavenie umožňujúce využívať drevený odpad v Malých Ozorovciach, certifikovaná výroba brikiet zo slamy a mnohé sprievodné informačné aktivity – aj to patrí medzi výstupy projektu SUNRISE.
Miestne zdroje môžu pomôcť ľuďom najmä na vidieku  viac


25 | 11 | 2015

Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu

Informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci slovensko-ukrajinského projektu SUNRISE Miesto podujatia: Malé Ozorovce, kultúrny dom Dátum a čas: 10.12.2015, 8:30 Organizátor: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Obec Malé Ozorovce
Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu  viac


23 | 07 | 2015

Konferencia o doprave

V dňoch 24. – 25. júna 2015 sa v Košiciach konala medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014-2020“, ktorá sa tešila veľkému záujmu.
Konferencia o doprave  viac


14 | 05 | 2015

Program Interreg EUROPE

Slovensko ako členská krajina EÚ má možnosť zapojiť sa aj do programov európskej územnej spolupráce. Jedným z nich je aj Program Interreg Europe 2014 -2020, ktorého prehľad vám prinášame. Projekty musia byť realizované v partnerstve minimálne 3 subjektov z troch rôznych krajín.
Program Interreg EUROPE  viac


12 | 05 | 2015

Záverečné podujatie projektu Urbiproof

V dňoch 20. a 21.5.2015 sa v Dortmunde uskutočnia workshopy pre výskumníkov a pre praktikov v oblasti územného plánovania.
Záverečné podujatie projektu Urbiproof  viac


06 | 05 | 2015

Tokaj pod hviezdami

Taký je názov podujatia, v rámci ktorého bude oficiálne sprístupnená nová dominanta Vinohradníckej oblasti Tokaj. Vyhliadková veža je jedným z výstupov projektu Tokaj je len jeden, ktorého partnerom je aj naša Agentúra.
Tokaj pod hviezdami  viac


06 | 05 | 2015

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP Integrovaná infraštruktúra je posledným predstavovaným programom v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Vzhľadom na jeho zameranie môžeme povedať, že je nástupcom operačných programov Doprava a Informatizácia spoločnosti. S rozpočtom viac ako 4,6 mld. € predstavuje najväčší operačný program.
Operačný program Integrovaná infraštruktúra  viac


28 | 04 | 2015

Nový Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS sa zameriava na zlepšenie práce inštitúcií verejnej správy a súdneho systému.
Nový Operačný program Efektívna verejná správa  viac


10 | 04 | 2015

PREDSTAVUJEME PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

Dňa 13. februára 2015 bol Európskou komisiou schválený Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, cieľom ktorého je konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky.
PREDSTAVUJEME PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA  viac


08 | 04 | 2015

V rámci projektu SUNRISE sa uskutočnila druhá študijná cesta zameraná na miestne zdroje v energetike

V dňoch 25.-27.03.2015 sa uskutočnila študijná cesta v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO–UA 2007-2013.
V rámci projektu SUNRISE sa uskutočnila druhá študijná cesta zameraná na miestne zdroje v energetike  viac


08 | 04 | 2015

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja hľadá dobrovoľníka

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. hľadá dobrovoľníka, študenta magisterského, resp. inžinierskeho stupňa.
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja hľadá dobrovoľníka  viac


23 | 03 | 2015

Predstavujeme Operačný program Výskum a inovácie

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 - 2020.
Predstavujeme Operačný program Výskum a inovácie  viac


19 | 03 | 2015

Nové exkurzie v rámci projektu SUNRISE

Pozývame Vás na exkurzie: v rámci propagácie nových riešení v oblasti energetiky organizujeme v dňoch 25.-27.03.2015 návštevy niekoľkých objektov, ktorým sa podarilo nainštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie.
Nové exkurzie v rámci projektu SUNRISE  viac


13 | 03 | 2015

Predstavujeme Operačný program Kvalita životného prostredia

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Predstavujeme Operačný program Kvalita životného prostredia  viac


06 | 03 | 2015

Predstavujeme Operačný program Ľudské zdroje

Druhý diel nášho seriálu o nových operačných programoch sa venuje OP ĽZ.
Predstavujeme Operačný program Ľudské zdroje  viac


27 | 02 | 2015

Predstavujeme Integrovaný regionálny operačný program

Predstavením Integrovaného regionálneho operačného programu štartujeme informovanie o možnostiach financovania rozvojových zámerov z prostriedkov EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov. Veríme, že prostredníctvom prehľadov obsahového zamerania a podporovaných aktivít v jednotlivých operačných programoch prispejeme k jednoduchšej orientácii pre potenciálnych záujemcov o získanie podpory v programovom období 2014 - 2020.
Predstavujeme Integrovaný regionálny operačný program  viac


24 | 02 | 2015

Európska spolupráca pomáha podporovať spoločenskú zodpovednosť

Pojem spoločenská zodpovednosť (Corporate social responsibility - CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. CSR sa týka celého radu oblastí: zodpovedné verejné obstarávanie, starostlivosti o zamestnancov, férový prístupu k zákazníkom, etické riadenie podniku, ochrana životného prostredia a spolupráce s miestnou komunitou.
Európska spolupráca pomáha podporovať spoločenskú zodpovednosť   viac


24 | 02 | 2015

Pri realizácii IROP sa bude uplatňovať integrovaný prístup

Dokument, ktorým sa aplikuje integrovaný prístup sa nazýva Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) je rozpracovaný Košickým samosprávnym krajom. Jej súčasťou je Udržateľný mestský rozvoj (UMR), ktorého strategickú časť v spolupráci so zainteresovanými subjektmi spracúva mesto Košice.
Pri realizácii IROP sa bude uplatňovať integrovaný prístup  viac


01 | 12 | 2014

Slováci hľadali vo Švajčiarsku odpovede na otázky

Najdlhšie sa v našich národných parkoch rieši otázka, či sa dajú zladiť záujmy ochrany prírody a záujmy vlastníkov a obyvateľov.
Slováci hľadali vo Švajčiarsku odpovede na otázky  viac


21 | 11 | 2014

V Čerhove je nová informačná kancelária

Otvorenie prvej Tokajskej turistickej informačnej kancelárie v Čerhove predstavuje dôležitý míľnik v realizácii projektu TOKAJ JE LEN JEDEN.
V Čerhove je nová informačná kancelária  viac


20 | 11 | 2014

Exkurzie v rámci projektu SUNRISE

V rámci propagácie nových riešení v oblasti energetiky organizujeme v dňoch 26.-28.11.2014 návštevy niekoľkých objektov v okolí Košíc, ktorým sa podarilo nainštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie.
Exkurzie v rámci projektu SUNRISE  viac


11 | 11 | 2014

Konferencia Inter pares - Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím

To je názov konferencie, ktorú Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a Košickým samosprávnym krajom organizuje v dňoch 12.-13.novembra 2014 v Košiciach.
Konferencia Inter pares - Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím  viac


14 | 10 | 2014

Praktické informácie k energetickým drevinám a biomase

Dňa 04.11.2014 sa v Turni nad Bodvou uskutočnil seminár na tému Potenciál pôdy a biomasa.
Praktické informácie k energetickým drevinám a biomase  viac


14 | 08 | 2014

Ďalší seminár zameraný na slnečnú energiu

V dňoch 26. a 27. augusta sa v blízkosti Veľkého Berezného (Zakarpatská oblasť Ukrajiny) uskutoční seminár zameraný na ohrev vody s pomocou slnka.
Ďalší seminár zameraný na slnečnú energiu  viac


28 | 05 | 2014

Možnosti ďalšieho vzdelávania v regionálnom rozvoji

29.5.2014 sa v Košiciach uskutoční informačný seminár projektu REThINK, ktorý Agentúra realizuje v spolupráci s partnermi z 5 krajín EÚ.
Možnosti ďalšieho vzdelávania v regionálnom rozvoji  viac


07 | 05 | 2014

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice má novú Správnu radu

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja vymenovalo dňa 28.4.2014 nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice má novú Správnu radu  viac


30 | 04 | 2014

Investícia do technológie využívajúcej energiu Slnka nemusí byť náročná

Svojpomocná inštalácia solárnych kolektorov a fotovoltického systému bola hlavnou témou seminára, ktorý sa uskutočnil 15.5.2014
Investícia do technológie využívajúcej energiu Slnka nemusí byť náročná  viac


14 | 04 | 2014

RTVS odvysielala film "Ako využiť bioenergiu"

Krátky dokumentárny film vytvorený v rámci projektu Bioenergia Karpát si našiel cestu do slovenskej verejnoprávnej televízie.
RTVS odvysielala film   viac


14 | 04 | 2014

Rušňoparáda aj s účasťou Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Známe podujatie Rušňoparáda spojené s Prebúdzaním Katky, ktoré sa tento rok uskutoční 26. a 27.4. v rušňovom depe, bude spojené aj s projektom ACCESS2MOUNTAIN.
Rušňoparáda aj s účasťou Agentúry na podporu regionálneho rozvoja  viac


10 | 04 | 2014

Lepšie využitie miestne dostupných zdrojov môže pomôcť ekonomike

Využívanie dostupnej biomasy na výrobu brikiet v Turni, nápady vedeckého parku v Užhorode, produkcia peliet na Ukrajine, zlepšovanie spolupráce v komunitách - to boli hlavné témy prvého seminára projektu SUNRISE.
Lepšie využitie miestne dostupných zdrojov môže pomôcť ekonomike  viac


31 | 03 | 2014

Rakúsko hostí netradičnú bezautomobilovú konferenciu

Konferencia s názvom „puremobility2puremountains“ (čistá mobilita pre čisté hory) predstavuje záver projektu ACCESS2MOUNTAIN (Prístup k horám), ktorý sa realizoval v rámci programu Juhovýchodná Európa.
Rakúsko hostí netradičnú bezautomobilovú konferenciu  viac


09 | 12 | 2013

Sympózium o vzťahu územného plánovania a prevencie pred pohromami

Územné plány zohrávajú významnú úlohu v oblasti definovania preventívnych opatrení, ktoré zvyšujú odolnosť krajiny a zastavaného územia voči katastrofám, akými sú (v našich podmienkach) povodne, prípadne zosuvy pôdy. Územné plány tiež umožňujú využívať skúsenosti a vedomosti z minulosti pri obnove územia po takýchto katastrofách.
Sympózium o vzťahu územného plánovania a prevencie pred pohromami  viac


21 | 10 | 2013

Sociálne zodpovedné a udržateľné verejné obstarávanie

Dňa 9.10.2013 sa v Bruseli uskutočnilo politické fórum organizované v rámci projektu COGITA
Sociálne zodpovedné a udržateľné verejné obstarávanie  viac


17 | 09 | 2013

Deň európskej spolupráce

Expozícia venovaná Františkovi II. Rákoczimu bude dnes otvorená bezplatne.
Deň európskej spolupráce  viac


16 | 09 | 2013

MHD zadarmo?

Takto by sa dal v skratke opísať obsah Letnej školy, ktorej sme sa zúčastnili v Tallinne 22. – 24.8.2013.
MHD zadarmo?  viac


02 | 09 | 2013

Otvorenie dvoch programov v rámci Nórskych fin. mechanizmov

Otváracia konferencia programov "SK08 Cezhraničná spolupráca" a "SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie" sa uskutoční 24. septembra 2013 v Košiciach
Otvorenie dvoch programov v rámci Nórskych fin. mechanizmov  viac


02 | 09 | 2013

Na Zemplíne vznikla nová cestná skratka

Dostupnosť Košického regiónu sa zlepšuje otváraním nových cezhraničných cestných priechodov, aj na hranici s Maďarskom.
Na Zemplíne vznikla nová cestná skratka  viac


27 | 08 | 2013

Karpatská turistická cesta - stiahnite si mapy a brožúry

Brožúry a mapy vzťahujúce sa k cyklistike a vínnej ceste sú k dispozícii na stiahnutie
Karpatská turistická cesta - stiahnite si mapy a brožúry  viac


14 | 08 | 2013

Závery z konferencie BUDÚCNOSŤ DOPRAVY V MESTE KOŠICE A KOŠICKOM KRAJI

Odborní garanti spracovali závery, ktoré predložili poslancom a kompetentným orgánom mestskej i regionálnej samosprávy i vedeniu rezortu dopravy.
Závery z konferencie BUDÚCNOSŤ DOPRAVY V MESTE KOŠICE A KOŠICKOM KRAJI  viac


13 | 08 | 2013

Program obnovy dediny - výzva opäť aktuálna

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje žiadateľom, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny.
Program obnovy dediny - výzva opäť aktuálna  viac


26 | 07 | 2013

PROFESIONÁLNEJŠIE RIADENIE PROJEKTOV V AGENTÚRE

Zvýšili sme svoju profesionalitu pre úspešné riadenie projektov tým, že 5 zamestnanci získali certifikát pre projektové riadenie.
PROFESIONÁLNEJŠIE RIADENIE PROJEKTOV V AGENTÚRE  viac


20 | 05 | 2013

Na detskej železnici predstavili prvý cyklovagón

Na Košickej detskej historickej železnici uviedli do života prvý cyklovagón. Do prevádzky sa tak vrátil ďalší historický letný vozeň Ca/u 620, ktorý bol zrekonštruovaný a mierne upravený vďaka projektu ACCESS2MOUNTAIN.
Na detskej železnici predstavili prvý cyklovagón  viac


20 | 02 | 2013

Ako využiť bioenergiu

Krátky dokumentárny inštruktážny film o jednotlivých druhoch obnoviteľných zdrojov energie.
Ako využiť bioenergiu  viac


18 | 02 | 2013

Časopis Bioenergia Karpát

V rámci projektu Bioenergia Karpát boli vydané 3 čísla projektového časopisu, ktorý je zameraný na detailnejšiu analýzu tém spojených s úsporami energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.
Časopis Bioenergia Karpát  viac


26 | 11 | 2012

Záverečná konferencia projektu Európsky týždeň mobility v Karpatoch

V dňoch 22.-23. novembra sa v hoteli Praha, Užhorod uskutočnila záverečná konferencia a hodnotiaci seminár projektu Európsky týždeň mobility v Karpatoch.
Záverečná konferencia projektu Európsky týždeň mobility v Karpatoch  viac


26 | 11 | 2012

druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH

V dňoch 15.-16. novembra 2012 sa v obci Baranintzi na Ukrajine uskutočnil druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH.
druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH  viac


21 | 11 | 2012

Premostenie od výskumu k praxi - Seminár Knowbridge

Dňa 26. októbra 2012 sa v priestoroch Košického samosprávneho kraja konal 3. Regionálny seminár projektu KNOWBRIDGE
 Premostenie od výskumu k praxi - Seminár Knowbridge    viac


14 | 11 | 2012

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“

Výstava je organizovaná v rámci projektu Bioenergia Karpát (projekt financovaný EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA)
Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“  viac


25 | 10 | 2012

Príklady dobrej praxe udržateľnej dopravy v horských oblastiach Álp a Karpát na konferencii projektu Access2Mountain

V dňoch 16.-18.10.2012 sa v Košiciach uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou k projektu Access2Mountain.
Príklady dobrej praxe udržateľnej dopravy v horských oblastiach Álp a Karpát na konferencii projektu Access2Mountain   viac


24 | 10 | 2012

Na kolesách Pegasa

Dňa 15. októbra 2012 (pondelok) sa uskutočnil hodnotiaci seminár kampane „ Európskeho týždňa mobility“. V rámci podujatia boli udelené ceny mestám za najlepšie trvalé opatrenia realizované v roku 2012.
Na kolesách Pegasa  viac


26 | 09 | 2012

Konferencia o cestovnom ruchu

Dňa 27.9.2012 sa v Košiciach, Doubletree by Hilton, uskutoční záverečná konferencia projektu Karpatská turistická cesta.
Konferencia o cestovnom ruchu  viac


24 | 09 | 2012

Potenciály obnoviteľných druhov energií, s dôrazom na geoterm

Geotermálny vrt a novostavba akvaparku v Kaluži boli v dňoch 5. a 6.9. 2012 možno najzaujímavejšími bodmi programu tretieho informačného seminára organizovaného projektom Bioenergia Karpát (realizovaný vďaka podpore Európskej únie v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA).
Potenciály obnoviteľných druhov energií, s dôrazom na geoterm  viac


19 | 09 | 2012

Pohli sme sa správnym smerom – Agentúra sa zapája do Európskeho týždňa mobility

Tak ako každoročne, aj v tomto roku prebieha v termíne 16.-22. septembra medzinárodné podujatie EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY.
Pohli sme sa správnym smerom – Agentúra sa zapája do Európskeho týždňa mobility  viac


18 | 09 | 2012

Stretnutie k spoločensky zodpovednému podnikaniu na regionálnej úrovni

Dňa 10. septembra 2012 sa v Eco Friendly Hotel Dalia v Košiciach konalo prvé stretnutie členov Regionálneho riadiaceho výboru projektu COGITA.
Stretnutie k spoločensky zodpovednému podnikaniu na regionálnej úrovni   viac


23 | 08 | 2012

Vodná energetika a moderné technológie využívajúce biomasu boli témou ďalšieho podujatia v rámci Bioenergia Karpát

Tým podujatím bolo pracovné stretnutie výrobcov a spotrebiteľov v oblasti OZE, konalo sa v Margecanoch a Prakovciach.
Vodná energetika a moderné technológie využívajúce biomasu boli témou ďalšieho podujatia v rámci Bioenergia Karpát  viac


16 | 08 | 2012

Cezhraničná študijná cesta projektu Karpatská turistická cesta

V dňoch 6.-11. augusta sa na Ukrajine a v Košickom kraji organizovala študijná cesta tour operátorov a manažérov projektu Karpatská turistická cesta.
Cezhraničná študijná cesta projektu Karpatská turistická cesta    viac


01 | 08 | 2012

Turistické destinácie Európy

V rámci projektu ERNEST sa v dňoch 27 - 31.mája 2012 uskutočnila študijná cesta zástupcov Agentúry do delty Dunaja.
Turistické destinácie Európy   viac


23 | 07 | 2012

Seminár projektu Bioenergia Karpát zasadený v lesoch Zakarpatia

Druhý seminár na tému Možnosti rozvoja obnoviteľnej energetiky v Zakarpatskej oblasti a v Košickom kraji sa uskutočnil v Synevirskom Perevale
Seminár projektu Bioenergia Karpát zasadený v lesoch Zakarpatia  viac


04 | 07 | 2012

Druhé pracovné stretnutie projektu COGITA

V dňoch 26.-27. júna 2012 sa v španielskom meste Barcelona konalo druhé stretnutie k projektu COGITA.
Druhé pracovné stretnutie projektu COGITA  viac


02 | 07 | 2012

Záverečná konferencia projektu ERNEST

Záverečná konferencia projektu ERNEST sa konala vo Florencii dňa 27. júna 2012. Projekt ERNEST bol zameraný na podporu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regiónmi.
Záverečná konferencia projektu ERNEST  viac


04 | 06 | 2012

Študijná cesta projektu KNOWBRIDGE - Španielsko

V dňoch 26.-27. Apríla 2012 sa uskutočnila študijná cesta členov konzorcia projektu KNOWBRIDGE v španielskej Kastílii.
Študijná cesta projektu KNOWBRIDGE - Španielsko  viac


04 | 06 | 2012

Kráľovstvo rozprávok - Groš

Ahoj!!! Už som tu! Zatiaľ len na Fejsbuuku, oficiálne sa "narodím" v rozprávkovej knihe, ktorú spisovateľka teta Danka, čoskoro dopíše.
Kráľovstvo rozprávok - Groš  viac


30 | 05 | 2012

Zasadnutie Správnej a dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Dňa 24. apríla 2012 sa konalo zasadnutie Správnej rady a dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., kde schválili výročnú správu agentúry za rok 2011 a aktualizovaný plán činnosti na rok 2012.
Zasadnutie Správnej a dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.  viac


15 | 05 | 2012

COGITA na konferencii o zodpovednom podnikaní a trhovisku riešení 2012

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa 10. mája 2012 zúčastnila medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní, ktorá sa konala v Bratislave a ktorú organizovala Nadácia Pontis spolu s Business Leaders Forum.
COGITA na konferencii o zodpovednom podnikaní a trhovisku riešení 2012  viac


15 | 05 | 2012

Stretnutie partnerov projektu Access2Mountain v Miškovci

18.-20. apríla 2012 sa konalo 3. stretnutie partnerov projektu Access2Mountain
Stretnutie partnerov projektu Access2Mountain v Miškovci  viac


14 | 05 | 2012

Deň priateľstva / День добросусідства

Košický samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja využili Deň priateľstva na prezentáciu partnerských projektov s Ukrajinou.
Deň priateľstva / День добросусідства  viac


07 | 05 | 2012

Projekt ESPON Climate je ukončený

V rámci projektu s presným názvom Klimatická zmena a územné vplyvy na regióny a miestne ekonomiky v Európe boli finalizované všetky výstupy
Projekt ESPON Climate je ukončený  viac


07 | 05 | 2012

Bioenergia Karpát - najbližšie podujatia

V rámci projektu Bioenergia Karpát sa v najbližších mesiacoch uskutoční 5 podujatí:
Bioenergia Karpát - najbližšie podujatia  viac


07 | 05 | 2012

Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy

V pondelok, 30.4.2012 sa uskutočnil seminár k projektu Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy.
Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy  viac


07 | 05 | 2012

Východoslovenské múzeum začína realizovať projekt Miesta Rákocziho slávy

Projekt je zameraný na vytvorenie kontaktov a prepojenie Mukačeva (Palanok), Sarospataku a Košíc (pamätný dom F. Rákocziho) do balíčka pre turistov zaujímajúcich sa o túto osobnosť.
Východoslovenské múzeum začína realizovať projekt Miesta Rákocziho slávy  viac


07 | 05 | 2012

Košický samosprávny kraj podal v rámci Regionálneho operačného programu 10 projektov

Výzva Regionálneho operačného programu (ROP-4.1d-2012/01) poskytla Úradu KSK možnosť podať viacero projektov zameraných na prípravu rozvojových dokumentov.
Košický samosprávny kraj podal v rámci Regionálneho operačného programu 10 projektov  viac


28 | 03 | 2012

Medzinárodná konferencia KNOWBRIDGE

Dňa 20. októbra 2011 sa v Kechneci konala 2. medzinárodná konferencia „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie - príležitosť pre spoluprácu".
Medzinárodná konferencia KNOWBRIDGE  viac


28 | 03 | 2012

Ako získať energiu z blízkych zdrojov

V Turni nad Bodvou sa dňa 23.3.2012 uskutočnilo v rámci projektu Bioenergia Karpát ďalšie pracovné stretnutie producentov technológií OZE a potenciálnych spotrebiteľov.
Ako získať energiu z blízkych zdrojov  viac


26 | 03 | 2012

Začíname so spoločenskou zodpovednosťou firiem (Corporate Social Responsibility - CSR)

V dňoch 7.-9. marca 2012 sa v Dolnom Rakúsku v meste Krems konalo prvé úvodné stretnutie k projektu COGITA.
Začíname so spoločenskou zodpovednosťou firiem  (Corporate Social Responsibility - CSR)  viac


26 | 03 | 2012

Vzdelávací program „Karpatská turistická cesta“

Vzdelávanie vychádza z terénneho prieskumu potrieb, zamerané je na podnikanie v turizme.
Vzdelávací program „Karpatská turistická cesta“  viac


05 | 02 | 2012

Program TERRA INCOGNITA - výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2012

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom vyhlásil Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe TERRA INCOGNITA.
Program TERRA INCOGNITA -  výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2012  viac


05 | 02 | 2012

Úspešná príprava projektov v rámci ŠFM

23.2.2012 boli v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja slávnostne podpísané Zmluvy o realizácii projektov podporených v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, oblasť zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v znevýhodnených a okrajových regiónoch". Na príprave dvoch podporených projektov sa aktívne podieľala aj Agentúra.
Úspešná príprava projektov v rámci ŠFM  viac


05 | 02 | 2012

Agentúra sa zapojila do tretej výzvy programu ENPI

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 sa zapojila do 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorej dátum uzávierky bol 31.01.2012.
Agentúra sa zapojila do tretej výzvy programu ENPI  viac


03 | 02 | 2012

Vzdelávanie zamestnancov rámci projektu KREAREG

V dňoch 18.1. - 20.1.2012 sme sa zúčastnili 3-dňového tréningu na tému Rozvoj a prerod tímu. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v rámci projektu KREAREG - KREAtívny Košický REGión. Projekt KREAREG sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Vzdelávanie zamestnancov rámci projektu KREAREG  viac


03 | 02 | 2012

Študijná cesta projektu KNOWBRIDGE, Manchester 2011

V dňoch 14.-15. Novembra 2011 sa v rámci implementácie projektu KNOWBRIDGE uskutočnila študijná cesta do Manchestru , ktorú zorganizovala britská organizácia ENVIROLINK. Cesty, ktorá bola zameraná na dobré príklady a praktiky v oblasti klastrovej spolupráce v oblasti úspor energií a alternatívnych zdrojov energie sa zúčastnili partneri konzorcia projektu z 3 krajín.
Študijná cesta projektu KNOWBRIDGE, Manchester 2011  viac